10 najlepszych filmów o samotności

Temat samotności jest podejmowany w kinie stosunkowo często. Przedstawia się go w różnych ujęciach, zarówno samotności obiektywnej, czyli faktycznego odizolowania od ludzi oraz próby spojrzenia na to, co dzieje się z człowiekiem po latach takiego życia, ale także samotności odczuwanej w sposób subiektywny, czyli tak zwanej samotności między ludźmi, wynikającej na przykład z niedopasowania do społecznego wzorca. Wiele twarzy samotności Do najciekawszych dzieł podejmujących tę tematykę można zaliczyć pozycje […]

samotnosc na emigracji

Samotność za granicą – Jak sobię z nią radzić?

Od czasu wstąpienia Polski do Unii Europejskiej można zaobserwować coraz powszechniejsze zjawisko emigracji – według ostrożnych szacunków życie poza granicami kraju wybrało już kilka milionów Polaków.

Powód jest prosty – marzenie o lepszej przyszłości. W większości przypadków głównym celem emigracji jest poprawienie własnej sytuacji ekonomicznej. Ale nie tylko to. Wiele osób wybiera wyjazd za granicę jako panaceum na wszelkie problemy – osobiste, zawodowe, rodzinne. Jest to swego rodzaju próba ułożenia życia na nowo. Czu udana? Czytaj więcej o Samotność za granicą – Jak sobię z nią radzić?

samotnosc na emigracji

Samotność na emigracji – Co robić, kiedy daje się we znaki?

Samotność na emigracji szczególnie daje się we znaki. Tęsknota za rodziną, brak kontaktu z własną kulturą, językiem ojczystym oraz rodakami może być na tyle silna, że skłonni będziemy powrócić do kraju. Dawniej emigrowaliśmy w celu uniknięcia wojny czy też z powodu sprzecznej z naszymi poglądami sytuacji politycznej, ale dzisiaj chodzi głównie o emigrację zarobkową. Coraz więcej osób opuszcza także ojczyznę w celu zdobycia lepszego wykształcenia i lepiej płatnej pracy. Niektórzy emigranci po zarobieniu odpowiedniej kwoty wracają, ale wielu jest też takich, którzy decydują się na osiedlenie za granicą na stałe. Jak więc poradzić sobie z samotnością i ułatwić sobie asymilację w obcym kraju? Czytaj więcej o Samotność na emigracji – Co robić, kiedy daje się we znaki?